IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/S/169b

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/4761 Hnojník - Komorní Lhotka v km 0,570 - 2,730
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech 2,16
 
Popis Změna šířkového a směrového vedení komunikace. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracovaná studie proveditelnosti.
Financování Odhad nákladů dle studie činí 27 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  61

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace