IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/O1/45

 
Název: Přímé dopravní propojení ulic Jablunkovské a Kaštanové v Třinci - VIA Sosna
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 180
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Zlepšení dopravní situace ve městě, rozvoj komunikační infrastruktury, zlepšení bezpečnosti pohybu osob, předpoklad rozvoje řešeného území v centru města. S.P.IX/2017
Stav přípravy Zadána diagnostika, zpracována zadávací studie ve dvou variantních tras
Financování Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 450 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  60,00

Pořadí

  24

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace