IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/71

 
Název: Silnice III/01154 sanace svahu Hrčava km 6,750-6,800
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 30
Stavebně technický stav 7,00
Délka úpravy v kilometrech 0,05
 
Popis Sanace svahu silničního tělesa. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  114,00

Pořadí

  61

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace