IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/63

 
Název: Silnice III/4848 rekonstrukce mostu ev. č. 4848-15 v Kozlovicích
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2011
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 173
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce mostu. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována DÚR. Probíhá projektová příprava.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  50

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace