IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/404

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.01151-1 přes řeku Lomnou v obci Dolní Lomná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 250
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 15
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařadit do plánu oprav. Praskliny v omítkách opěr a křídel. Poškozený beton úložných prahů, NK potečená, obnažená armatura s odpadlým betonem pod římsami. Celoplošně do mostu zatéká. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  68,00

Pořadí

  169

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace