IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/403

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-4 přes řeku Olši za obcí Bystřice nad Olší
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařadit do plánu oprav. Mostní opěry a pilíř zatečeny, vydrolené spáry kam. obkladu piliře. NK silně zatečená, předpoklad zatečení kotevních oblastí nosníků. Ve spárách nmezi nosníky obnažena výztuž. Ložiska zkorodovaná, zatéká závěry. Celoplošně zatéká na most. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Provedení diagnostiky.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  112

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace