IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/402

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 4774-23 přes řeku Morávku v obci Morávka
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3108
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 234
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařadit do plánu oprav. Podemletá ochranná obetonávka, opěry a křídla celkově potečená, spáry vydroleny. Křídla jsou vyboulena. Vydrolený beton úložných prahů, celkově zatéká na NK, zábradlí zkorodováno. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 500 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  55

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace