IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/401

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4774-10 přes místní potok v obci Pražmo
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3108
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 234
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařazen do plánu oprav - čelo klenby vydrolený beton, podemletí opěr, v celém podhledu výluhy, inkrustace, do mostu celoplošně zatéká, koroze betonu klenby i ŽB rámu. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 3 500 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  131,00

Pořadí

  36

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace