IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/400

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4733-8 přes zátopní území v obci Žermanice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1245
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 68
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most již neslouží svému účelu, zařazen do plánu oprav. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí do 1 500 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  111,00

Pořadí

  70

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace