IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/399

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.648-030 přes řeku Stonávka v obci Třanovice
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2328
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 225
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařadit do plánu oprav. Praskliny v omítkách opěr a křídel. Poškozený beton úložných prahů. Parapetní nosníky mapovité trhliny, místy odpadlý beton. Ocelová táhla a kotvící desky povrchově korodují. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 3 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  118,00

Pořadí

  59

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace