IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/398

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.474-039 přes místní potok - inudační území - před obcí Třanovice
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2965
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 199
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most nutno zasypat (provést dobetonování mezi opěrami), odstranit NK a provést veškeré vrstvy skladeb vozovky. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí do 1 500 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  151,00

Pořadí

  11

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace