IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/39

 
Název: Silnice III/01154 rekonstrukce mostu ev. č. 01154-3 přes místní potok před Hrčavou
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 30
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce stávajícího mostního objektu. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Stavba v realizaci.
Financování Vysoutěžený rozpočet činí 3 345 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace