IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/386

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 4794-2 přes potok Olešná v obci Paskov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2922
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 140
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařazen do plánu oprav. Spodní stavba - rozpad betonu, trhliny, kaverny, značně podemletý pilíř. Nosná konstrukce - nefunkční izolace, obnažená armatura, průsaky, výluhy, silně zatéká v polích i o opěr. Nevyhovující zábradlí. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 000 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  131,00

Pořadí

  35

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace