IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/383

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 473-006 přes řeku Ostravici a trať ČD ve Frýdku-Místku
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 19332
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 816
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most zařazen do plánu oprav - opěra 1 zkorodovaný beton úložného prahu vlivem zatékání, poškozené ložisko, zkorodované odvodnění pod DZ opěry 1 , rovněž podélné odvodnění mezi polovinami mostu. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zadáno zpracování PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 500 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  179,00

Pořadí

  1

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace