IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/382

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 648-029 přes příkop za obcí Horní Tošanovice
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2328
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 225
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce mostu, opěrné zdi před a za mostem vypadlé kameny, trhliny, čelní zeď klenby na vtoku utržená, včetně křídel, zdivo opravováno, v podhledu klenby vydrolené spárování. Izolace nefunkční, do mostu zatéká. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Zpracováno DSP, vydáno SP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 500 tis. Kč vč. DPH
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  131,00

Pořadí

  34

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace