IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/371

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-3 přes potok Olešná v obci Palkovice
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3940
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 221
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Spodní stavba potečená, u krajních nosníků zatéká přes římsy – značně zkorodovaný beton. Uložení nosníků nepřístupné, v podhledu obnažena armatura. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Provedena diagnostika.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  118,00

Pořadí

  57

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace