IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/37

 
Název: Silnice III/4733 rekonstrukce mostu ev. č. 4733-7 přes potok Bruzovka v Žermanicích
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1245
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 68
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce stávajícího mostního objektu. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována DSP a PDPS. Zažádáno o vydání SP.
Financování Odhad stavebních nákladů 11 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  111,00

Pořadí

  68

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace