IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/369

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 48416-2 přes trať ČD v obci Frýdlant nad Ostravicí
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3626
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 188
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu, hlavně NK – KA nosníky! Spodní stavba potečená, místy zvětralý beton. Nosníky místně trhlinky v podhledu, spáry inkrustace. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Probíhají projekční práce.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 15 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  108,00

Pořadí

  81

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace