IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/368

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 48413-6 přes potok Říčka v obci Janovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1100
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 90
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Degradace betonu opěr, kamenné opěry –vydrolené spáry, vypadlé kameny, u vyústění kanalizace rozpad křídla. Do NK zatéká, zcela nevhodné zábradlí. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zažádáno o stavební povolení.
Financování Celkové náklady činily 2 590 tis. Kč s DPH.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  111

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace