IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/367

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 48411-7 přes Lesní potok v obci Paskov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7633
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 703
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Průsaky přes opěry, rozpad betonu závěr, zídek a úložných prahů. Obnažena armatura, odpadlé kusy betonu opěr a křídel. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Probíhá stavební řízení. Realizace předpoklad 2017-2018.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  140,00

Pořadí

  19

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace