IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/365

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 48411-5 přes místní potok v obci Paskov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7633
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 703
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Pokles mostu, poddolované území trhliny v opěrách římsy rozpadlý beton, obnažena armatura NK. Zcela zkorodované zábradlí. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Vydáno st.povolení,výstavba 2017.
Financování Celkové náklady činily 2 152 tis. Kč s DPH
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace