IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/364

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4841-1 přes sil. I/56 u obce Paskov
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2391
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 199
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Vozovka silně zvlněná, špatná skladba mostního svršku. Spádový beton – nelze určit druh použitého materiálu, DZ poškozena, nutná výměna. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zpracovává se ZPD.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 12 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  86,00

Pořadí

  152

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace