IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/363

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 484-005 přes horský potok u myslivny Baraní za obcí Bílá
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1739
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 89
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Spodní stavba velmi špatná, dochází k vybočení opěr, obnažena armatura ŽB desky. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována DSP, PDPS. Zažádáno o vydání SP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  121,00

Pořadí

  49

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace