IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/362

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.474-010 přes potok Kostkov v obci Návsí
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 7555
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 707
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu- silně zatéká přes mostní svršek, průsaky mezi KA nosníky. Rovněž zdegradovaný beton křídel a říms. Silně zkorodované zábradlí. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Provedena diagnostika. Probíhá příprava pro zadání PD.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  138,00

Pořadí

  25

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace