IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/361

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4862-1 přes místní potok za obcí Měrkovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 40
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Čelní zeď klenby na vtoku utržená, včetně křídel, zdivo opravováno, v podhledu klenby trhliny, vydrolené spárování. Izolace nefunkční, do mostu zatéká. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Probíhá projektová příprava.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 3 500 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  102,00

Pořadí

  98

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace