IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/360

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4732-2 přes Porubský potok v obci Bruzovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Koroze betonu říms, čela nosníků obnažena armatura, rovněž spodní stavba vlivem silného zatékání - odpadlé části povrchu opěr a křídel. Místy kaverny. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Provedena diagnostika. Zadáno zpracování DSP, PDPS.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  140

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace