IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/357

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 4681-3 přes řeku Tyrku v obci Tyra
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující stavebně- technický stav. Velmi špatný stav KA nosníků, koroze betonu opěr a křídel. Dochází k vymílání kamenné dlažby pod mostem. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Provedena diagnostika.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 4 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  78,00

Pořadí

  161

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace