IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/332

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.477-034 v obci Baška
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 6500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 900
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most neplní svou funkci. Sloužil pravděpodobně při přívalových deštích jako odvodnění drážního tělesa. Náhrada za propust. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována DSP, vydáno SP.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 1 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  150,00

Pořadí

  14

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace