IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/331

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.477-033 přes Bystrý potok v obci Baška
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 5463
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 503
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Most po opravě v r.2011-povodňové škody.Zařazen do plánu oprav z důvodu „bodové závady „ v trase a špatných rozhledových poměrů. Most nevyhovuje šířkovému uspořádání. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 10 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  150,00

Pořadí

  13

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace