IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/330

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnice II/468 Třinec, ul. Nádražní km 3,130 - 7,843, Baliny po hr. okr. Karviná včetně rekonstrukce zárubních zdí
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 14465
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1545
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech 4.71
 
Popis Špatný stav tří betonových zárubních zdí (naproti nádraží ČD Třinec v km 3,300, 3,620 a 3,900 sil. č. II/468 o délkách 85 m, 185 m a 425 m) zřízených asi v první polovině minulého století. Cementová omítka zdí je značně narušená, narušení pracovní spáry a povrchu římsy. Zásadní důvod poruch betonu a omítky zdí je průsak vody, postupné odvápňování a odmrzání vrstev, agresivní chemické působení vyskytující se v regionu. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zpracováno DSP, vydáno SP, vybrán zhotovitel stavby.
Financování Vysoutěžený rozpočet činí 65 875 tis. Kč, vč. komunikace
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace