IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/310

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 4848-1 přes Hodoňovický náhon v Místku
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba realizovaná (R)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3940
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 221
Stavebně technický stav 6.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav, rozpad betonu opěr, průsaky přes NK, obnažená armatura. Předpoklad demolice mostu a výstavba nového. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Stavba realizována.
Financování Celkové náklady stavby činily 4 110 tis. Kč
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace