IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/309

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 4845-1 přes sil. I/56 před obcí Staříč
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 800
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 75
Stavebně technický stav 3.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav, po provedení nového živič. krytu zjištěna nevyhovující spádová vrstva pod izolací, špatné osazení dil. závěrů. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Vydáno SP. Stavba v realizaci.
Financování Celkové investiční náklady činí 19 800 tis. Kč.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace