IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/306

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 473-001přes řeku Olešná v Místku
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 8981
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 603
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav. Zatéká do NK i na spodní stavbu. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zpracována PDPS, vydáno SP. Vybrán zhotovitel stavby.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady 22 341 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  150,00

Pořadí

  12

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace