IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/287

 
Název: Opěrná zeď na silnici III/4732 v km 1,340 - 1,460 a km 2,258 - 2,323 v obci Bruzovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 2250
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 125
Stavebně technický stav 6,00
Délka úpravy v kilometrech 0,18
 
Popis Projevuje se dlouhodobý sesuv svahu, doložený geologickým průzkumem, objevují se podélné trhliny ve vozovce. Požadavky na stavebně technické řešení: a. lehká kotvená železobetonová opěrná zeď v délce cca 120 m na základě geologického průzkumu; b. oprava komunikace v délce poškození popř. stavebního zásahu; c. bezpečnostní záchytný systém (svodidla, zábradlí). L.N.IX/2017.
Stav přípravy Zpracován geologický průzkum. Připraveno zadání ke zpracování PD.
Financování Předpokládané celkové invest. náklady 4 800 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  122,00

Pořadí

  45

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace