IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/279

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 01141-1 přes místní potok v obci Guty
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 400
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 25
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav, stavebně technický stav 5/5, ocel. nosníky – koroze, ŽB deska zatéká. Oprava bude provedena systémem Tubosider bez zásahu do nosné konstrukce. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Vypracována DSP. Není vydáno SP.
Financování Předpokládané celkové invest. náklady 8 700 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  128

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace