IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/206

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 48413-4 potok Říčka v obci Janovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 700
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 4,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Špatný technický stav spodní stavby. Provedena provizorní oprava. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  78,00

Pořadí

  158

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace