IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/203

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č.4734-1 přes potok Datyňka v obci Kaňovice
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 70
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav, zhoršení po povodni 2010. Stávající stav před rekonstrukcí rám ŽB - malé krytí výztuže z výroby, vydrolený - zvětralý beton. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Probíhá přepracování PD z důvodu požadavků vlastníka sousedních pozemků.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 5 500 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  90,00

Pořadí

  126

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace