IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/180

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 48310-1 přes potok Ticháčka v obci Kunčice pod Ondřejníkem
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1200
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  109

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace