IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/179

 
Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 01151-12 přes potok Lomná v obci Horní Lomná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 50
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Rekonstrukce mostu. L.N.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR, DSP+RDS. Probíhá přepracování PD z důvodu nesouhlasu záborů pozemků.
Financování Celkové náklady stavby dle PD činí 5 300 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  100,00

Pořadí

  108

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace