IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/M1/130

 
Název: Rekonstrukce mostu ev.č.4861-2 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 1000
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 100
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující technický stav. L.N.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 18 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  99,00

Pořadí

  113

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace