IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/52

 
Název: Okružní křižovatka silnice III/4682 x III/4682a v k.ú. Vendryně
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4047
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Změna stykové křižovatky na okružní. Dojde ke zvýšení kapacity a bezpečnosti. S.P.IX/2017
Stav přípravy Příprava PDPS
Financování Předpokládaný odhad nákladů činí 5 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  30,00

Pořadí

  25

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace