IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/47

 
Název: Křižovatka silnic I/11 a III/4681 "U Napolena" v Třinci
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 14553
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Nevyhovující dopravní situace v dané lokalitě, nevyhovující stav pro pohyb pěších a cyklistů, naprosto kritická situace v dopravní bezpečnosti dětí z okolních školských zařízení. S.P.IX/2017
Stav přípravy Město Třinec zpracovalo DSP.
Financování Zatím nespecifikováno
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  50,00

Pořadí

  18

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace