IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/46

 
Název: Rekonstrukce křižovatky silnic III/48425 x III/48418 v obci Frýdlant n. O. a navazujících úseků komunikace
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 9990
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0.00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Jedná se o řešení stávající průsečné křižovatky v těsné blízkosti železničního přejezdu. Dojde k šířkové úpravě silnice III/48425, doplnění přechodu pro chodce a úpravě chodníků. S.P.IX/2017
Stav přípravy Zpracováno DSP, vydáno SP, vybrán zhotovitel stavby.
Financování Vysoutěžený rozpočet činí 12 812 tis. Kč, z toho 7 118 tis. Kč, spoluúčast města Frýdlant n. O.
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace