IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/35

 
Název: Rekonstrukce křižovatky sil.III/4737 a III/4733 v obci Pazderná
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 3300
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. S.P.IX/2017
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni DÚR.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 2 500 tis.Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  30,00

Pořadí

  24

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace