IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM/K/34

 
Název: Rekonstrukce křižovatky sil.II/648 a III/4733 v obci Dobrá
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 11500
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 0
Stavebně technický stav 0,00
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Náhrada stávající stykové křižovatky za okružní. S.P.IX/2017
Stav přípravy Stavební povolení vydáno 3.8.2016.
Financování Předpokládané investiční náklady činí 12 000 tis.Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  70,00

Pořadí

  9

Priorita

  P

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace