IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM+NJ/S/111b

 
Název: Silnice III/4807 modernizace silnice Brušperk - Trnávka km 0,000-3,603
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 818
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 210
Stavebně technický stav 3,00
Délka úpravy v kilometrech 3,60
 
Popis Modernizace komunikace. S.P.IX/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Zadáno zpracování diagnostiky.
Financování Odhad stavebních nákladů 30 000 tis. Kč.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  75,00

Pořadí

  94

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace