IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM+KI/S/87b

 
Název: Rekonstrukce a modernizace silnic II/468 v Třinci km 3,130 -7,843
Dopravní význam doplňkový tah krajského významu (K2)
Stav realizace stavba ve výstavbě (V)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 11709
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 1908
Stavebně technický stav 4.00
Délka úpravy v kilometrech 4.71
 
Popis Rekostrukce komunikace, navazuje na úseky realizované v letech 2004-2006. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Zpracována PD ve stupni PDSP, vydáno ohlášení, vybrán zhotovitel stavby.
Financování Vysoutěžený rozpočet činí 65 875 tis. Kč, vč. komunikace
 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace