IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

FM+KI/S/75b

 
Název: Silnice II/474 modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Hnojník-Těrlicko
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 4697
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 332
Stavebně technický stav 3,50
Délka úpravy v kilometrech
 
Popis Modernizace komunikace. S.P.VII/2017.
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena. Zpracována diagnostika.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  30

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace