IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/68b

 
Název: Silnice III/45713 Petrovice - Heřmanovice km 1,850 - 7,054
Dopravní význam tah lokálního významu
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 578
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 39
Stavebně technický stav 5,00
Délka úpravy v kilometrech 5,20
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Projektová příprava nebyla zahájena.
Financování Odhad stavebních nákladů činí 45 000 tis. Kč
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  85,00

Pořadí

  80

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace