IDENTIFIKAČNÍ LIST STAVBY BÍLÉ KNIHY

BR/S/67b

 
Název: Silnice II/452 Rekonstrukce komunikace Dlouhá Stráň - lom Bílčice km 32,800 - 42,000
Dopravní význam hlavní tah krajského významu (K1)
Stav realizace stavba návrhová (N)
Intenzita RPDI v r. 2016 ve voz/24 hod 612
Z toho těžká doprava ve voz/24 hod - TNV 145
Stavebně technický stav 4,50
Délka úpravy v kilometrech 9,20
 
Popis Rekonstrukce komunikace. L.Š.IX/2017
Stav přípravy Byla zahájena projektová příprava zadáním diagnostiky.
Financování Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován.
 

Celkový bodový zisk multikriteriálního hodnocení

  120,00

Pořadí

  34

Priorita

 

 

Aktualizace prosinec 2017

Fotodokumentace